વ્યાપાર જગત / ઘર-ઘરમાં પગપેસારો કરનારી Swiggy કરી રહી છે નુકસાની ખોટનો આંકડો હજારો કરોડમાં

 Swigy from Home to Home… doing damage loss figure in the hundreds of thousands crore

નાણાકીય વર્ષ 2019માં સ્વિગીનો ખર્ચ વધીને 3,659.1 કરોડ થયો છે. જે એક વર્ષ પહેલાં 841.4 કરોડના ખર્ચની તુલનામાં ઘણો નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ