આક્ષેપ / સ્વચ્છ સર્વેક્ષણઃ જિંગલના ગતકડાથી જીતશે અમદાવાદ?

Swachh survekshan 2021 amdavad municiple corporation

અગાઉ પણ મ્યુનિ. તંત્ર સામે સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણના રેન્કિંગના મામલે કોઈક ને કોઈક ગોઠવણ કરાતી હોવાના ગંભીર આક્ષેપ થઈ ચૂક્યા છે. સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ૨૦૨૦માં અમદાવાદનો દેશમાં પાંચમો નંબર અને ૪૦ લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા મેગા સિટીમાં પહેલો નંબર આવતાં ખુદ અમદાવાદીઓ અચંબિત થઈ ગયા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ