અવસાન / સુરેન્દ્રનગરના સાયલામાં PHC સેન્ટરની મહિલા હેલ્થવર્કરનું ફરજ દરમિયાન મૃત્યું

surendranagar phc centre women health worker death

સુરેન્દ્રનગરના સાયલામાં PHC સેન્ટરની મહિલા હેલ્થવર્કરનું ફરજ દરમિયાન ચક્કર આવતા મૃત્યું થયું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ