ટ્રાન્સપોર્ટેશન / સુરતીઓ ડર્યા કે સુધર્યા? ટ્રાફિક દંડ વધતાં CityBus અને BRTSમાં મુસાફરોની સંખ્યા અધધ...વધી

Surat New Motor Vehicle Act People use City Bus and BRTS Bus

રાજ્યભરમાં નવા મોટરવ્હીકલ એક્ટના કાયદોનો કડક અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેને લઇને હવે રાજ્યની જનતા માસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન તરફ વળતા જોવા મળી છે. જેમાં સુરત શહેરની વાદ કરીએ તો મોટરવ્હીકલ એક્ટ બાદ સીટી બસમાં મુસાફરોની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ