સુરત / મહાનગરપાલિકાની મોટી બેદરકારી ઓફિસ સીલ કરતા અંદર રહી ગયો કર્મચારી

Surat-Municipal Corporation-Carelessness-Office-seal-Employee staying inside

સુરતમાં મહાનગરપાલિકાની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે. સુરતમાં મોટા વરાછામાં ધારા આર્કેડમાં ફાયર સેફ્ટી વિનાની દુકાનો અને ઓફિસો સીલ કરવામાં આવી હતી. જેમાં ઈન્સ્યોરન્સની એક ઓફિસમાં એક કર્મચારી અંદર ફસાઈ ગયો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ