સુરત / કમિશ્નર હોય તો આવાં ! મોર્નિંગ વોક દરમિયાન પણ કરી દીધી વૃદ્ધની મોટી મદદ

surat cp has helped to aged during morning walk

પોલીસ પ્રજાકીય કાર્યો માટે હંમેશા તત્પર હોય છે. ત્યારે સુરતમાં ખુદ પોલીસ કમિશનર જનતાની વ્હારે આવ્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ