પ્રસંશનીય / વિજ્ઞાનનો કુદરતને પડકાર, સંતાન ઈચ્છુક મહિલાઓને માતૃત્વ ધારણ કરવાનાં ખોલી આપ્યાં દ્વાર

Surat college girls donate women eggs

લગ્ન બાદ યોગ્ય ઉંમરે માતા બનવાનું સ્વપ્ન દરેક સ્ત્રીઓને હોય છે અને તેની આ ઈચ્છા જ આ ધરતીને માનવ વસ્તીથી હરીભરી રાખે છે. પરંતુ કેટલીક વાર કેટલીક શારીરિક મર્યાદાઓને કારણે કેટલીક સ્ત્રીઓ માતૃત્વ ધારણ કરી શકતી નથી. જયારે હજુ એક દિવસ પહેલાં આંતરરાષ્ટ્રીય મધર્સ ડે ઊજવાઈ ગયો છે તેનાં પછવાડે માતૃત્વની ઝંખનાને સાકાર કરનાર વિજ્ઞાનનાં આશીર્વાદ તરફ પણ એક દ્રષ્ટી નાખવાનું મન થાય જ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ