ન્યાયિક / સુપ્રીમની પથદર્શક ટીપ્પણી : માતાની સેવા ચાકરી કરવા મોટા ઘર નહીં મોટા દિલની જરુર હોય છે- પુત્રના અન્યાય પર કોર્ટનો ન્યાય

Supreme's pioneering remarks: Serving a mother requires a big heart, not a big house - Court judgment on son's injustice

પુત્ર દ્વારા વૃદ્ધ માતાની સારસંભાળ ન લેવાના એક કેસની સુનાવણી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે ખૂબ મહત્વની ટીપ્પણી કરીને લોકો માર્ગ દેખાડ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ