આદેશ / કોઈ ભૂખ્યું ન સુવે...: સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને અનાજને લઈને જુઓ શું મોટા નિર્દેશ આપ્યા

supreme court says centre ensure nobody goes to sleep empty stomach

સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે કોઈ ભૂખ્યું ન સૂવે તે સુનિશ્ચિત કરવું એ આપણી સંસ્કૃતિ છે. કેન્દ્રએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા કાયદા હેઠળ છેલ્લા વ્યક્તિ સુધી અનાજ પહોંચે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ