ન્યાયિક / 29 વીકનો ગર્ભ નહીં પડાવી શકે 20 વર્ષની કોલેજિયન છોકરી, સુપ્રીમનો મોટો ચુકાદો, શું બની ઘટના

 supreme court denies to a 20 year old girl for abortion of 29 weeks pregnancy

કુંવારી અવસ્થામાં ગર્ભવતી બનવનાર કોલેજની એક છોકરીને તેના 29 અઠવાડિયાના ગર્ભને પાડી દેવાની મંજૂરી આપવાનો સુપ્રીમે ઈન્કાર કરી દીધો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ