ટકોર / 'તારીખ પે તારીખ' કરાતા સુપ્રીમ કોર્ટ નારાજ, કહ્યું 'દેશની 6% જનતા કેસોમાં જ અટવાયેલી'

Supreme Court angry with 'date by date', said '6% people of the country are stuck in cases'

દેશમાં વધી રહેલા પેન્ડિંગ કેસ પર સુપ્રીમ કોર્ટે ચિંતા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે પેન્ડિંગ કેસોના ચુકાદા માટે સક્રિય પગલાં લેવાની જરૂર છે.  સાથે જ આવા કેસોના ઝડપી નિકાલ માટે ઘણી રીતો સૂચવવામાં આવી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ