સુરત / અઢી લાખ પશુપાલકોને શિવરાત્રી ફળી: સુમુલ ડેરીએ પ્રતિ કિલો ફેટના ભાવમાં કર્યો આટલો વધારો, જુઓ શું થશે ફાયદો

Sumul Dairy increased the price per kg of fat by this much

સુરતની સુમુલ ડેરી દ્વારા દુધના ભાવમાં વધારાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જેથી ગાયના દૂધનો ભાવ 750થી વધી રૂપિયા 780એ અને ભેંસના દૂધનો ભાવ 780થી વધી રૂપિયા 810એ પહોંચ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ