હેલ્થ ટીપ્સ / મહિલાઓમાં હાર્ટ અટેક આવતાના એક મહિના પહેલા દેખાય છે આવા લક્ષણો, સમય રહેતા થઈ જાઓ સતર્ક

Such symptoms appear one month before a heart attack in women, be alert in time

ઘણીવાર સ્ત્રીઓમાં હૃદય રોગ કે હાર્ટ એટેકના લક્ષણોને સમયસર નથી ઓળખી શકાતા અને તેના કારણે તેમને હાર્ટ એટેક આવવાની સંભાવના વધી જાય છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ