ઈલેક્શન 2022 / મતદાન મથકમાં આવા લોકોને નહીં ઊભું રહેવું પડે લાઇન, વોટિંગ પહેલા જાણો ત્રણ ખાસ વાતો

Such people do not have to stand in the polling station, know three special things before voting

વડોદરા શહેર અને જીલ્લામાં આવેલી વિધાનસભાની 10 બેઠકો પર યોજાનાર મતદાન માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા સંપૂર્ણ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.

Loading...