હેલ્થ ટીપ્સ / અકાળે થતાં મૃત્યુનું જોખમ વધારે છે આવો ખોરાક! તમે પણ સેવન કરતાં હોય તો ચેતી જજો

Such food increases the risk of premature death! Be careful if you are also consuming

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રેડી ટુ ઈટ ફૂડનું ચલણ વધ્યું છે પણ બજારમાં ઉપલબ્ધ આવા પેકેજ્ડ ફૂડ હેલ્ધી નથી હોતા.આવા ફૂડ્સનું સેવન કરવાથી અકાળ મૃત્યુનું જોખમ 10 ટકા વધી જાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ