છટકું / ACBની સફળ ટ્રેપ, 3 મોટા અધિકારીઓ સહિત કુલ 6ને લાંચ લેતા ઝડપ્યા, જાણો નામજોગ

Successful trap of ACB, arrest of bribe officer from Surat and Tapi

 ACBએ છટકું ગોઠવી સુરત અને તાપીમાંથી લાંચિયા અધિકારીઑની અટકાયત કરી છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ