ખેતીવાડી / ઝીરો બજેટ ખેતીની સક્સેસ સ્ટોરી તો ઘણીય હશે પણ તેમાં પડતી મુશ્કેલી અને સમાધાન સમજવું છે? તો વાંચો

success story on zero budget farming know trouble and trouble shooter too

ઝીરો બજેટ ખેતી કોને કહેવાય તે સમજવા તમારે આ સ્ટોરી જરૂર વાંચવી જોઈએ. ધાણાના પાકમાં ચણા અને સૂરજમુખી પણ વાવ્યા અને એ પણ સાવ ઝીરો બજેટમાં. આવો જાણીએ. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ