કામની વાત / LPG સિલિન્ડર પર સબ્સિડી મળી રહી છે કે નહીં, ઓનલાઈન રીતે સરળ સ્ટેપ્સથી કરો ચેક

subsidy on lpg coming your account how much and when you got it check status this way

LPG સિલિન્ડર પર સરકાર જે સબ્સિડી આપે છે તે ગ્રાહકો સુધી પહોંચતી નથી પરંતુ હવે તમે ઘરે બેઠા જ સબ્સિડીનું સ્ટેટસ જાણી શકશો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ