ખેતીવાડી / કપાસને લાગ્યો પ્રદૂષણનો કાટઃ ભરૂચમાં ઉભો પાક નષ્ટ થતા MLAથી લઈને PM સુધી રજૂઆત

submission to PM on loss of cotton crop in Bharuch

વાગરા, આમોદ, જંબુસર અને ભરૂચના આજુબાજુના ગામોમાં કપાસ સહિતના શાકભાજીના ઉભા પાક નષ્ટ થતા ખેડૂતોને મોટુ નુકસાન થયું, ખેડૂતોએ સ્થાનિક ધારાસભ્યથી લઇને પ્રધાનમંત્રી સુધી રજૂઆત કરી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ