હેલ્થ / આ 2 કારણોને કારણે થઈ શકે છે કેન્સર, સંશોધનમાં થયેલા મોટા ખુલાસાની વિશ્વભરમાં ચર્ચા

study found that two major reason smoking and family history for cancer

કેન્સરને સૌથી ભયાનક રોગોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. રીસર્ચ સૂચવે છે કે ધુમ્રપાન અને પારિવારિક હિસ્ટ્રી એ મહત્વના બે કારણો કેન્સર થવાના આ ઉપરાંત પણ કેન્સરના જોખમો વધુ છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ