રિપોર્ટ / માનવ ઈતિહાસમાં પહેલી વાર CO2 રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યું

a study co2 have risen rapidly

જળવાયુ પરિવર્તનના ખતરા વચ્ચે પરેશાન કરનારા સમાચાર આવ્યા છે. ધરતી પર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રેકોર્ડ સ્તર પહોંચી ગયું છે. આ સ્તર માનવ ઇતિહાસમાં ક્યારેય જોવા મળ્યું નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જળવાયુ પરિવર્તનનું સૌથી મોટું કારણ છે અને તે ઘણાં વર્ષ સુધી વાતાવરણમાં હાજર રહે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ