આવેદનપત્ર / વિદ્યાર્થીનેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ GSSSBને કરી રજૂઆત, આ પરીક્ષાઓની તારીખ બદલવા માંગ, ઉમેદવારો છે દુવિધામાં

Student leader Yuvrajsinh Jadeja presented to GSSSB, demands to change the date of these exams, candidates are in dilemma

જુનિયર ક્લાર્ક અને તલાટીની પરીક્ષાની તારીખ બદલવાની માંગ સાથે વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ GSSSBને કરી રજૂઆત કરી ગુજરાત પંચાયત પસંદગી મંડળને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ