ગુજ'રાજ' 2022 / ગુજરાતની પ્રથમ ચૂંટણીથી વોટિંગ કરતાં 101 વર્ષના વૃદ્ધાએ કરી મતદાનની જીદ, 44 વખત કર્યો છે અધિકારનો ઉપયોગ

Stubbornness of an old man living in Palanpur to vote

પાલનપુરમાં રહેતા વૃદ્ધાની મતદાન કરવાની જીદ; 101 વર્ષના થયા છે અને પગમાં 18 ટાંકા આવ્યા હોવા છતા તેઓ ચૂંટણીમાં મતદાન કરવાની હઠ કરીને બેઠા છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ