મુસદ્દો / બે બાળકોની નીતિ પર કાયદો બનાવવાની તૈયારીમાં છે આ રાજ્ય સરકાર, વિધાનસભામાં રજુ થશે બિલ

story assam government will propose bill in assembly over two child policy next month

આવનારા મહિનાના બજેટ સત્રમાં સરકાર તરફથી બે બાળકોની નીતિ પર વિધાનસભામાં ખરડો રજૂ કરવામાં આવી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ