વડોદરા / ધનતેરસે દીકરાનું મોઢું જોવા રાહ જોતી હતી, હોસ્પિટલે દેવાદાર બનાવી દીધા: સ્ટર્લિંગ હોસ્પિ.ની લૂંટનો ભોગ બની મા, પૈસા-પુત્ર બંને ગુમાવ્યા

Sterling Hospital in Vadodara again in controversy

વડોદરાના સ્ટર્લીંગ હોસ્પિટલ ફરી વિવાદોમાં આવી છે. જેમા હોસ્પિટલે એક પરિવાર પાસેથી લાખો રૂપિયાની લૂંટ કરી જેના કારણે પરિવાર દેવામાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. જેથી પરિવારે તેમના રૂપિયા પરત માગ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ