કોરોના વાયરસ / ઓમિક્રોન બાદ નવો ખતરો બની રહ્યો છે ‘સ્ટીલ્થ ઓમિક્રોન’, જેને આરટી-પીસીઆરમાં નથી ઝડપી શકાતો

stealth omicron becomes a new threat even rt pcr test does not catch fears of a stronger wave across europe

કોરોનાનું નવું રુપ વૈજ્ઞાનિકોને હેરાન કરી રહ્યો છે. હવે યુરોપમાં ઓમિક્રોન વેરિએન્ટ નવા ઉપ સ્વરુપ મળ્યું છે જેને સ્ટીલ્થ ઓમિક્રોન નામ આપનામાં આવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ