નિવેદન / 'અમારી સિસ્ટમમમાં કોઈને બચાવવાની વાત જ નથી', અદાણી વિવાદ પર પહેલી વાર બોલ્યાં PMના એડવાઈઝર

Statement of PM Adviser on Hindenburg and Adani Controversy

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના આર્થિક સલાહકાર સંજીવ સાન્યાલ હિંડનબર્ગ અને અદાણી ગ્રૂપના વિવાદ પર કહ્યું કે, અમારી સિસ્ટમમાં કોઈને બચાવવા માટે જગ્યા નથી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ