ચૂંટણીના ચોધડિયા / ઇનામદાર બોલે એટલે ભગવાન બોલે એવું નથી, બરોડા ડેરીમાં ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે દિનુ પટેલનો પલટવાર

 Statement of Dairy Chairman Dinu Patel on the issue of corruption in Baroda Dairy

બરોડા ડેરીમાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપો પર બોલ્યા ડેરીના ચેરમેન દિનુ પટેલ કહ્યું MLA મારા સાહેબ કે અધિકારી નથી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ