સરકારનું લક્ષ્યાંક / ડિસેમ્બર પહેલા દેશના 18થી મોટી ઉંમરના તમામ નાગરિકોનું થશે વેક્સિનેશનઃ કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા

Statement by Union Minister Mansukh Mandvia on nationwide vaccination

કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા દેશમાં વેક્સિનેશન અંગે નિવેદન આપતા કહ્યું કે, ડિસેમ્બર સુધીમાં 18 વર્ષથી મોટી વયના લોકોનું રસીકરણ પૂર્ણ કરવાનો સરકારનો ધ્યેય

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ