મોટર વ્હિકલ એક્ટ / નવા ટ્રાફિક દંડને લઈ મહત્વના સમાચાર, પરિવહન મંત્રીએ કરી આ જાહેરાત

State Transport Minister R C Faldu statement on Motor Vehicle Act

1 સપ્ટેમ્બરથી આ સંશોધિત બિલ દેશભરમાં લાગૂ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. નવા નિયમ પ્રમાણે દંડની રકમમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. હેલ્મેટ, લાયસન્સ, સીટ બેલ્ટ વિના વાહન ચલાવવા પર નવાદંડ લગાવવામાં આવ્યા છે. ત્રિપલ સવારી, ઓવરસ્પીડિંગમાં દંડની રકમમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. વીમા, RC બુક વિના વાહન ચલાવવા પર પણ દંડ છે. અકસ્માતની સંખ્યા ઘટાડવા માટે સરકારે આ દંડ લાગુ કર્યો છે. ત્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા 15-15 દિવસની બે વખત ગુજરાતની જનતાને મુદ્દત અપાઇ હતી. પરંતુ ત્યારે હવે 30 ઓક્ટોબર પછી મુદ્દત વધશે નહીં. જેની રાજ્ય પરિવહન મંત્રીએ જાહેરાત કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ