ખુલાસો / બાળ સંરક્ષણગૃહના 105 બાળકો કોરોના સંક્રમિત, ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં રાજ્ય સરકારની એફિડેવીટમાં ખુલાસો

State Government's affidavit in Gujarat High Court reveals that 105 children of covid19 are infected with

બાળકોમાં કોરોના સંક્રમણ અટકાવવા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી,બાળ સંરક્ષણ ગૃહના 105 બાળકો કોરોના સંક્રમિત, એફિડેવીટમાં ખુલાસો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ