ટ્રાવેલ / વિદેશ ફરવા જતા લોકો માટે SBIની ખાસ સેવા, નહી ઉભી થાય પૈસાની સમસ્યા

state-bank-foreign-travel-card-features-and-benefits-for-travelling-abroad

જો તમે વિદેશ ફરવા જઈ રહ્યા છો તો તમે બેંક દ્વારા આપવામાં આવતું ટ્રાવેલ કાર્ડ ઈશ્યૂ કરાવી શકો છો. આ એક પ્રકારનું પ્રિપેડ ફોરેન કરન્સી કાર્ડ હોય છે. આ કાર્ડ હોય હોય તો વિદેશમાં પૈસાને લઇને કોઈ સમસ્યા ઊભી થતી નથી. SBI પણ આ પ્રકારનું ટ્રાવેલ કાર્ડ આપે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ