માંડો દોડવા / સરકારી નોકરીની તૈયારી શરૂ કરી દો:LRD ભરતી બોર્ડની રચના, આ તારીખથી થશે ઓનલાઈન અરજી

Start preparing for government jobs: LRD Recruitment Board will be formed, online application will be from this date

LRD અને SRPની ભરતી માટે સુત્રો દ્વારા મળતી માહિતિ મુજબ અંદાજે 11 હજારની આસ-પાસ ઉમેદવારોની ભરતી કરવામાં આવશે આ માટે એક ખાસ બોર્ડની રચના,21 ઓક્ટોબર સુધીમાં કરો ઓન લાઈન અરજી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ