બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

4:00 વાગ્યા સુધીમાં

54 % મતદાન નોંધાયું 

પ્રચાર માધ્યમો માટે ‘એક્ઝિટ પોલ’ સંદર્ભે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ : આજે સાંજે 6.30 વાગ્યા સુધી ‘એક્ઝિટ પોલ’ પર પ્રતિબંધ

Result / ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર, બોર્ડે જાહેર કરી પરિણામની તારીખ

Standard-10-Student-good-news-Higher-Secondary-Education-Board-Public-Result-Date

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર મળી રહ્યા છે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ-10 વિદ્યાર્થીઓ માટે પરિણામની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. આગામી 21 મેના રોજ ધોરણ-10નું બોર્ડનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ