મહેનતનું પરિણામ / આજે ધોરણ 10નું રિઝલ્ટઃ અહીં એક ક્લિક પર જાણી શકાશે તમારુ પરિણામ

standard 10 board  result gseb org

સવારે 8.00 કલાકે બોર્ડની વેબસાઇટ gseb.org પર પરિણામ થશે જાહેર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ