કયા જવું? / આ તો કેવી વ્યવસ્થા, કોરોના ટેસ્ટ કરાવવા લોકોનો ઉત્સાહ પણ વડોદરા તંત્રને બિલકુલ નહીં, 1500 રિપોર્ટ હાલ પેન્ડિંગ

 Staff shortage: Vadodara RT-PCR report pending

વડોદારામાં ટેસ્ટિંગ માટે લાઈનો 4 દિવસે પણ નથી મળતા રિપોર્ટ, ગોત્રી હોસ્પિટલમાં થાય છે તપાસ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ