નોકરી / કોન્સ્ટેબલના 25000 પદો પર બમ્પર ભરતી, 70 હજાર સુધી મળશે પગાર, 10 પાસ પણ કરી શકશે એપ્લાય 

staff selection commission job vacancy for constable  ssc gd constable notification 2021 capf nia ssf assam rifles...

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (SSC)એ GD કોન્સેબલની 25 હજારથી વધારે પદો પર બમ્પર ભરતી પાડવાની જાહેરાત કરી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ