આભાર INDIA / 'અમારા મોટાભાઈ ભારતે હંમેશા અમારી મદદ કરી' : શ્રીલંકાના પૂર્વ ક્રિકેટર સનથ જયસૂર્યાએ મોદી સરકારના વખાણ

srilaka economic crisis former cricketer sanath jayasuriya india help

વીજ સંકટ ઓછું કરવા માટે ભારતે શ્રીલંકાને અત્યાર સુધી 270000 મેટ્રિક ટનથી વધુ ઈંધણ આપ્યું છે જેથી દેશમાં વીજળી સંકટ ઓછું કરવામાં મદદ મળી શકે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ