કમોસમી અસર / બમણા ભાવે મારી નાખ્યા સાથે ઘરાકી ઘટી: ગૃહિણીઓની આંખમાં આંસુ લાવતી મસાલાના ભાવની તીખાશ, જાણો બજારના હાલ

Spicy prices of spices that bring tears to the eyes of housewives

કમોસમી વરસાદના કારણે તેની સીધી અસર મસાલા બજાર પર જોવા મળી મળી રહી છે.જે મરચું ગયા વર્ષે 200થી અઢીસો રૂપિયામાં મળતું હતુ તે આ વર્ષે પ્રતિકિલો ત્રણસોથી ચારસો રૂપિયા મોંઘું થઈ ગયું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ