ના હોય! / સ્પર્મ બનશે પ્લાસ્ટીકનો વિકલ્પ, પર્યાવરણને નુકસાનથી આ રીતે બચાવવામાં આવશે

sperm will save earth eco friendly alternative of plastic made know more

ચોંકાવનારી આ શોધમાં આશા તો છે પરંતુ જે જીવના સ્પર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે તેના લુપ્ત થવાનો સંપૂર્ણ ખતરો પણ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ