નિર્ણય / કેદારનાથ-બદ્રીનાથમાં સ્પેશ્યલ દર્શન માટે આપવા પડશે આટલા રૂપિયા; કમિટીની મીટિંગ લેવાયા મોટા નિર્ણય

special darshan charge kedarnath badrinath temple committee meeting

હવે કેદારનાથ અને બદ્રીનાથના વિશેષ દર્શન માટે 300 રૂપિયા આપવા પડશે. તેની જાહેરાત શ્રી બદ્રીનાથ-કેદારનાથ ટેમ્પલ કમિટીએ કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ