મિશન / મોટી સફળતાઃ 27 કલાકમાં સ્પેસ સ્ટેશન પહોંચ્યાં ચાર અંતરિક્ષ યાત્રી

SpaceX astronauts arrive at International Space Station

સ્પેસએક્સ (SpaceX)ના લોન્ચ કરેલા નવીનત્તમ ડ્રેગન કેપ્સૂલમાં 4 અંતરિક્ષ યાત્રી 27 કલાકની મુસાફરી પુરી કરી સોમવારે મોડી રાત્રે આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ સ્ટેશન (IAS) પહોંચી ગયા છે. તેઓ આવનારા 6 મહિના સુધી ત્યાં રહેશે. સ્પેસએક્સ માટે અંતરિક્ષ યાત્રીઓ IAS પહોંચાડવાનું આ બીજુ મિશન છે. પરંતુ આ પહેલી વખત છે જ્યારે અલન મસ્કની કંપનીએ છ મહીના માટે અંતરિક્ષ યાત્રીઓને IAS મોકલ્યાં છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ