આકાશી ગોળા / ગુજરાતમાં આકાશમાંથી ગોળા પડતા કોઈએ જોયા નથી, ખગોળવિદે લગાવ્યો મોટો અંદાજ

 space ball fell in a field in anand district, Statement of Astronomer Divyadarshan Purohit

અવકાશી પદાર્થ કોઇ માનવનિર્મિત પદાર્થ હોઇ શકે છે: ખગોળવિદ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ