અટકળ / કોરોના વાયરસઃ એક વધુ રેટિંગ એજન્સીએ ઘટાડ્યું ભારતના GDP ગ્રોથનું અનુમાન

S&P Lowers India's Growth Forecast In 2020

કોરોના વાયરસનું સંકટ હવે લોકોની સાથે દુનિયાની ઇકોનોમી પર જોવા મળી રહી છે ત્યારે રેટિંગ એજન્સી એસએન્ડપી (S&P) એ ભારતના GDP ગ્રોથનું અનુમાન ઘટાડીને જણાવ્યું છે કે 2020માં 5.2 ટકા જ રહેશે. આ અગાઉ રેટિંગ એજન્સીએ 5.7 ટકા ગ્રોથનું અનુમાન લગાવ્યું હતું. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ