કાયદો / આ દેશમાં મહિલાઓને એકથી વધારે પતિ રાખવાનો હક મળતા જાણો પુરુષોએ મચાવ્યો કેવો હોબાળો

south African government controversial decision

આ દેશમાં પહેલેથી જ પુરુષો એક કરતાં વધુ લગ્ન કરી શકે તેવો કાયદો છે. હવે આવું જ કઇંક સરકાર પણ મહિલાઓ માટે કરવા જઈ રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ