દિલ્હી / કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ ED સામે હાજર થવા વધુ સમય માંગ્યો, ખરાબ સ્વાસ્થ્યનું આપ્યું કારણ

Sonia Gandhi was asked to appear before the ED on June 8. But they were infected with the corona virus.

સોનિયા ગાંધીને 8 જૂનને રોજ EDની સમક્ષ હાજર થવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તેઓ કોરોનાના વાયરસના સંક્રમિત થઈ ગયા હતાં. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ