પિતાપ્રેમ / કોરોનાની સારવાર લઈ રહેલા પિતા માટે વેપારીના પુત્રએ વોર્ડ બોય બનીને 16 કલાકની શિફ્ટ કરી પણ...

son turned into ward boy for his father

હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની દેખરેખથી માંડીને ટોઇલેટ સાફ કરવા સુધીની કામગીરી કરતો હતો. આ કામ કરતા સમયે તેના પગમાં છાલા પણ પડી ગયા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ