માનવભક્ષી  / કોઈ રીઢા ગુનેગારને પણ શરમાવે તેવું કૃત્ય, માતાને મારી 1000 ટુકડા કર્યા કુતરા સાથે મળીને....

Son Killed Mother and Eating Her with Pet Dog

28 વર્ષના યુવકે પોતાની માતાની હત્યા કર્યા બાદ તેના હજાર ટુકડા કરી નાખ્યા અને લગભગ એક અઠવાડિયા સુધી તેને ખાતો રહ્યો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ