રેલવે / અમદાવાદ ડિવિઝનની કેટલીક ટ્રેનો 5 ફેબ્રુઆરીથી 21 ફેબ્રુઆરી સુધી રદ્દ, જુઓ વિગતો

Some trains of Ahmedabad division canceled from February 5 to 21

અમદાવાદ ડિવિઝનની કેટલીક ટ્રેનો 5થી21 ફેબ્રુઆરી સુધી જગુદણ મહેસાણા સ્ટેશનો વચ્ચે ડબલ લાઇનના કામ અને મહેસાણા ખાતે યાર્ડ રિમોડલિંગના કામને કારણે રદ કરાઈ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ