જાણવું જરૂરી / તમને પણ આવું થાય છે? હૈયે કંઈક હોય અને હોઠે કંઈક બીજું નીકળે, તો જરા ચેતજો, હોય શકે છે આ ગંભીર બીમારી

some other words come to mind mouth speaks something else you can be a victim of this serious disease

અફેસિયા હકીકતે એક મગજની બીમારી છે જેમાં મગજ કોમ્યુનિકેટ કરવાની ક્ષમતા ખોઈ બેસે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ